Ortaklık Yapısı

​​​​​​​​​​​Oyak Emeklilik Anonim Şirketi, 25 Kasım 2008 tarihinde Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü onayının alınmasının ardından, 4 Aralık 2008 tarihinde satış işlemleri tamamlanarak Ordu Yardımlaşma Kurumu bünyesinden ayrılmış, NN Continental Europe Holdings B.V.’ye (önceki unvanı ile ING Continental Europe Holdings B.V.) devrolmuştur. Şirketin ticari unvanının 26 Ocak 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ana sözleşmesi tadil edilerek ING Emeklilik Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak değiştirilmesine karar verilmiş, ilgili karar ve ana sözleşme tadil metni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 27 Ocak 2009 tarihinde tescil edilmiştir. Şirketin ticari unvanının 29 Ocak 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda ana sözleşmesi tadil edilerek NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine karar verilmiş, ilgili karar ve ana sözleşme tadil metni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 30 Ocak 2015 tarihinde tescil edilmiştir. Şirket, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, şirket sermayesinde doğrudan hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu NN Continental Europe Holdings B.V. olarak tescil edilmiştir.​

​Hissedar​Hisse Adedi​Hisse Tutarı
NN Continental Europe Holdings B.V.417.890.182
417.890.182 TL


ENGLISH VERSION

Oyak Emeklilik Anonim Şirketi has been transferred to NN Continental Europe Holdings B.V. (prior title: ING Continental Europe Holdings B.V.) by diverging from Ordu Yardımlaşma Kurumu (Mutual Assistance Agency of the Army) with the completion of share selling procedures on December 4, 2008 following the approval of the Undersecretariat of Treasury Directorate General of Insurance on November 25, 2008. During the Ordinary General Assembly Meeting held on January 26, 2009, it's been resolved to change the trade title of the Company to ING Emeklilik Anonim Şirketi ("Company") by amending the articles of association, and the relevant resolution and draft articles of association text have been registered on January 27, 2009 according to the provisions of the Turkish Commercial Law (TCL) No. 6102. During the Ordinary General Assembly Meeting held on January 29, 2015, it's been resolved to change the trade name of the company to NN Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi ("Company") by amending the articles of association, and the relevant resolution and draft articles of association text have been registered on January 30, 2015 according to the provisions of the Turkish Commercial Law ("TCL") No. 6102. As of December 30, 2016, the capital group NN Continental Europe Holdings B.V. has been registered with direct control over the Company's capital.

​Shareholder​Number of SharesShare Amount​​
NN Continental Europe Holdings B.V.417,890,182​
417,890,182​ TL

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç