Ücret ve Yan Haklar

​Çalışanlarımızı önemseriz, onlarla açık iletişim kurarız ve çalışanlarımıza verdiğimiz sözleri tutarız.

NN Hayat ve Emeklilik’in ücret politikası, adil olmaya ve eşitlik prensibine dayanmaktadır. Uluslararası ücret danışmanlık şirketi ile yapılan çalışmalar doğrultusunda iş analizleri yapılmış, sektör verileri ve Şirketin büyüme stratejisi dikkate alınarak ücret politikası oluşturulmuştur. NN Hayat ve Emeklilik organizasyonu içerisinde yapılan işler personelin bilgi birikimi, görev tanımları ve sorumluluk derecelerine göre tanımlanmıştır. 

Şirket stratejileri ile paralel, iş değerlendirme ve baz ücret yönetimi süreçlerinin, tutarlı bir şekilde kurulması ve uygulanması sağlanmış, pozisyonlar arası denge gözetilerek ve piyasa ile karşılaştırmalar göz önünde bulundurularak ücret artışları yapılmaktadır.

Şirketimizin çalışanlarına sağladığı ücret ve yan haklar;

Brüt ücret ödemesi,
Özel Sağlık Sigortası (eş ve çocuk kapsamlı)
Hayat sigortası  (kritik hastalıklar dahil),
İşveren katkılı bireysel emeklilik planı, 
Genel Yardım Ödeneği​
Öğle yemeği, 
Şirket telefonu / şirket hattı ve araç görev gereği verilebilmektedir.

Uluslararası imkanlar: Yurtdışından ülkemize gelip, değişik seviyelerde görev yapan çalışanlarımızın yanı sıra, aynı zamanda yetenekli ve uygun durumdaki çalışanlarımıza, NN Grubu bünyesinde kısa ve uzun dönemli uluslararası fırsatlar sunuyoruz.

Uluslararası Toplantılar ve Projeler: Global bir şirket olmanın getirdiği avantajlardan biri olarak şirket çalışanlarımız uluslararası toplantılara ve projelere katılarak vizyonlarını genişletme imkanına sahip olmaktadırlar. R​ollerinde elde edecekleri başarılar NN’deki uzun vadeli kariyerlerinde büyük fırsatlar yakalamalarını sağlayacaktır. 

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç