Sisteme Giriş ve Haklar

​​​​​​​​Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Giriş

​Bireysel Emeklilik Sistemi'ne herkes katılabilir. 25 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte ​fiil ehliyeti bulunmayan kişiler de yasal temsilcileri aracılığıyla bireysel emeklilik sisteminin avantajlarından faydalanabilir. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde, varsa blokaj süresinin tamamlanmasını müteakip, katkı payı olarak yapılan ilk ödemenin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik sözleşmeniz yürürlüğe girmeden önce cayma hakkınız vardır. Cayma halinde durumu, şirketimizin çağrı merkezine veya mektup, faks yahut güvenli elektronik imza ile şirketimize bildirmeniz gerekmektedir.

Teklif formunun imzalanmasına müteakip 2 ay cayma hakkına sahipsiniz​. Cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir. 

Sunulan Haklar Nelerdir?

​a. Hakların Kullanımı

​Bireysel emeklilik sözleşmesinde ve gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesinde, sözleşmeden doğan haklar kural olarak katılımcı tarafından kullanılır. Bu sözleşmelerde, sistemden ayrılma ve emeklilik hakkı hariç diğer hakların katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişiler tarafından kullanılması kararlaştırılabilir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, fon dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimin aktarımı hakları, sözleşmede belirlenen hak kazanma süresi sonuna kadar kural olarak sponsor kuruluş tarafından kullanılır. Emeklilik sözleşmesinde belirtilmesi koşuluyla, sponsor kuruluş, fon dağılımı değişikliği hakkının kullanımını katılımcıya devredebilir. Katılımcının kabul etmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir.

b.Fon Dağılımı Değişikliği

​Bireysel emeklilik hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, 1 yılda azami 12 kez değiştirebilirsiniz. Bu yöndeki değişiklik talebinizi, yazılı olarak, çağrı merkezimizden, www.nnhayatemeklilik.com.tr internet sitemizden ulaşabileceğiniz İnternet Şubemizden veya Mobil Şubemiz üzerinden yapabilirsiniz.​​

c.Plan Değişikliği

​Emeklilik planınızı bir yılda azami 4 kez değiştirilebilirsiniz.

d.Başka Bir Şirkete Aktarım

​Başka bir şirketten aktarımla düzenlenmemiş ise, emeklilik sözleşmenizi, yürürlük tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle aynı şirkette kalmak suretiyle başka bir şirkete aktarabilirsiniz. Başka şirketten aktarımla düzenlenmiş sözleşmenin, tekrar aktarıma konu olabilmesi için ise, ilgili şirkette en az bir yıl kalması gerekir. Aktarım, birikimin ve devlet katkısı hesabına ilişkin tutarın tamamını kapsayacak şekilde yapılır.

Eğer giriş aidatı borcunuz varsa bu tutar birikimlerinizden indirilir.

Aktarım yapılan şirketteki yeni emeklilik sözleşmesi için giriş aidatı alınmaz. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne giriş tarihinizden kaynaklanan süreye ilişkin haklarınız aktarım yapılan şirkette aynen korunur.

e.Hesapların Birleştirilmesi

​Hesap birleştirme işlemi ancak emekliliğe hak kazanıldığında yapılabilir.

Birden fazla emeklilik sözleşmeniz varsa, emeklilik hakkı kazandığınızda, yürürlükte bulunan sözleşmelerinizin bulunduğu şirketlerden birine talepte bulunarak hesaplarınızı birleştirebilirsiniz.​​​

​​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç