Başkası Hesabına İşlem Yapılması Beyanı


Sigorta ve Bireysel Emeklilik İşlemlerinde Başkası Hesabına İşlem Yapıldığının Beyan Edilmesi Hakkında Duyuru

Değerli Müşterilerimiz,

5549 sayılı SUÇ GELiRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN’un ve ilişkili yönetmeliğin ilgili maddesince “Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri ile Sigorta ve Reasürans Brokerleri’’ yükümlü olarak sayılmışlardır. Yükümlülere, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçlarının önlenmesi amacıyla 5549 sayılı Kanun ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerle yükümlülükler getirilmiştir.

SUÇ GELiRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA 5549 Sayılı KANUN’un 15. maddesine göre; “Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beşbin güne kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır.”

Bu itibarla, Şirketimiz nezdinde 5549 sayılı Kanun, ilgili yönetmelik ve tebliğler çerçevesinde kimlik tespiti gerektiren işlem yaptıran gerçek kişi ve/veya tüzel kişilerin, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin adına ve hesabına hareket ettiğini yazılı olarak beyan etme zorunluluğu bulunmaktadır. Başkası adına işlem yapıldığının beyan edilmediği durumlarda, Şirketimizce kendi nam ve hesabınıza işlem yaptığınız kabul edilir.

Bilgilerinize önemle arz ederiz.

NN HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

MERSİS No: 0649033445000019
TİCARET SİCİL: İstanbul - 491142


Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç