Hayat Sigortası Vergi Avantajı

​​​Hayat sigortaları ile ilgili olarak ilgili kanun gereği ödenen primler belirli oranlarda gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Buna göre;

Ücretliler Açısından: ​

​6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, şahıs sigortaları için ödenen primlerin, elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. (GVK md.63/3).

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ​

  • Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile 
  • Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden oluşur.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır​.

​​Örnek Uygulama
 Aylık brüt ücret2.000 TL
 Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı (Brüt Ücret x %15)​300 TL
 Yıllık LimitYıllık brüt asgari ücret
 Yıllık Gelir Vergi Matrahı2.000 - 300 = 1.700 TL*
 Vergi Oranı (%20'lik dilimde ise) ödenecek gelir vergisi1.700 x %20 = 340 TL
 Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi2.000 x %20 = 400 TL
 Müşterinin vergi kazancı400 – 340 = 60 TL
​* Gelir vergisi matrahınız düşeceğinden ödeyeceğiniz gelir vergisi de azalacaktır.​​
​​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç