Devlet Katkısı

​​​​​​​​Devlet katkısı, bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (işveren grup emeklilik planına dahil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılmaktadır.

​Devlet Katkısı, 01.01.2013 itibarıyla ödenen katkı payları için, bir takvim yılı baz alınarak, ilgili yılın toplam brüt asgari ücret tutarını aşmayacak şekilde hesaplanır. Bir ya da birden fazla sözleşmeniz varsa, tüm sözleşmeleriniz için ödediğiniz toplam katkı payının %​25'i oranında belirlenmiştir.22 Ocak 2022 tarihi itibarıyla şirket hesaplarına intikal eden katkı payı tutarları için ise bu oran %30’a yükseltilmiştir.

Devlet Katkısı Örnek

Devlet katkısı, bireysel emeklilik sözleşmesi adedi değil, katılımcı bazında ödenmektedir.

Katılımcının katkı payı üzerinden hesaplanan devlet katkısı, yine katılımcının bireysel emeklilik şirketindeki varolan hesapları altında bir alt hesaba yatırılacaktır. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen esaslara göre emeklilik şirketi tarafından kurulan fonda, kişisel fon karmasından ayrı olarak yatırıma yönlendirilecektir.

01.01.2013’ten önce sisteme dahil olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmasına yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ek bir avantaj sunulmuştur. Buna göre, katılımcıların tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak ön koşuluyla, sözleşme yürürlük tarihi ile 01.01.2013 tarihi arasında geçirdikleri süre üzerinden;

3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,
6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,
10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl ek süre eklenir.

Devlet katkısı, Bireysel Emeklilik Sistemi katılımcılarının sistemde uzun süre kalmalarını teşvik eden önemli bir avantajdır. Bu sebeple devlet katkısının hak edilmesi için kademeli bir yapı uygulanmaktadır. Sistemde kalış süresine göre devlet katkısı hak ediş oranlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

​​Sistemde Kalış Süresi​​Devlet Katkısı Hak ediş Oranı
​3 yıldan az​% 0
​3 - 6 yıl arası​% 15
​6 - 10 yıl arası​% 35
​10 yıldan fazla 56 yaşından önce​% 60
​10 yıldan fazla 56 yaşından sonra​​% 100​​

Devlet katkısı uygulamasından, bireysel ya da gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi kapsamında katkı payı ödeyen T.C. Vatandaşı ile Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamındaki katılımcılaryararlanır. İşveren grup emeklilik sözleşmeleri kapsamında ödenen katkı payı tutarları ile işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında olmasa bile katılımcıların işverenleri tarafından ödenen katkı payı tutarları için devlet katkısı ödenmez. Vakıf ve sandıklardan, başka bir emeklilik şirketinden, işveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak birikim transferi yoluyla aktarılan tutarlar devlet katkısı hesabında dikkate alınma​z.

Devlet katkısı, yıllık azami limit dahilinde ödenmektedir. Düzenli aylık katkı payları yanında ek katkı payları ile başlangıç katkı payı ödemeleri de devlet katkısından yararlanabilir.

Devlet katkısı limiti nedir?

BES’te ödediğiniz katkı paylarının %30’una kadar devlet katkısı hesabınıza ödenir. Ancak, bu meblağ için yıllık bir üst sınır mevcuttur. Alabileceğiniz azami devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30’u kadardır. 2023 yılı içerisinde maksimum devlet katkısı olan 42.160,50 TL’den faydalanabilmek için 140.535 TL yatırmanız gerekmektedir.​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç