Devlet Katkısı

​​​Devlet katkısı nedir?

Devlet katkısı, bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (işveren grup emeklilik planına dahil olan katılımcılar hariç) %30 oranında yaptığı destek ödemesidir. Bu ödeme, devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılır.
DK30-pic.png
Bireysel Emeklilik Sistemi başka hiçbir yatırım aracında olmayan bir avantaja sahiptir, yatırdığınız katkı paylarınız için bir takvim yılı içerisinde %30 oranında Devlet Katkısı avantajı sunar.

2024 yılı için 20.002,50x12=240.030 TL maksimum devlet katkısı avantajından yararlanmak için yatırılabilecek katkı payı tutarının üst sınırıdır. 2024 yılının tamamı için %30 oranı ile 72.009 TL devlet katkısı avantajına ulaşabilirsiniz.

​ Sözleşmeniz devam ettiği sürece sınırlandırılmış bir tarih veya süre bulunmaz. Yatırdığınız toplam tutara bakılarak o yılın toplam brüt asgari ücret tutarını aşan tutar, bir sonraki yıla devrolur ve ilgili yılın Şubat ayında devlet katkısı hesabınıza yansıtılır.

devlet-katkisi-2023.jpg

Devlet katkısı herkese ödenir mi?

Devlet katkısı TC kimlik numarası bazında takip edilir. Toplam katkı payınız 240.030 TL yi aşarsa aşan kısım için bir sonraki yıl da devlet katkısı alabilirsiniz.

İşveren grup emeklilik sözleşmelerine ve kişilerin Türk vatandaşı olabilmek için Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatıracağı en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarına devlet katkısı ödenmez.

TC kimlik numarası bazında yatırdığınız katkı paylarının üzerinden %30’u oranında devlet katkısından yararlanabilirsiniz. Bireysel emeklilik sistemine dâhil olan her aile bireyiniz devlet katkısından ve sistemin diğer tüm avantajlarından ayrı ayrı faydalanır.

Devlet katkısı limiti nedir?

BES’te ödediğiniz katkı paylarının %30’u oranında devlet katkısı tutarı Bireysel emeklilik sözleşmenize ödenir Alabileceğiniz azami devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının %30’u kadardır. 2024 yılı içerisinde 240.030 TL yatırmanız durumunda devlet katkısının üst limiti olan 72.009 TL tutarında devlet katkısı avantajı sağlarsınız

Bireysel emeklilik sözleşmeme yatırdığım her tutar için devlet katkısı ödenir mi?

Ilgili limitler dahilinde düzenli, ek veya başlangıç katkı payı adı altında hesabınıza yatırdığınız katkı paylarınız için devlet katkısı ödenir.

Bireysel emeklilik sözleşmeme yatırdığım hangi tutarlar için devlet katkısı ödenmez?

Devlet katkısı hesaplamasına aşağıdaki tutarlar dahil edilmez:

  • Emeklilik şirketlerince sözleşmenize yapılan ceza ödemeleri,
  • Emeklilik şirketlerince sözleşmenize ödenen ek faydalar,
  • İşveren grup emeklilik sözleşmesinden hak kazanılarak transfer yoluyla aktarılan tutarlar,
  • Başka bir şirketten aktarımla gelen tutarlar, işverenler tarafından yapılan katkı payı ödemeleri,
  • Kime ait olduğu belli olmayan katkı payı ödemeleri,

Birden fazla bireysel emeklilik sözleşmem var. Devlet katkısı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısı üst limiti sözleşme bazında değil, katılımcı bazında hesaplanır. Birden fazla sözleşmeniz varsa, devlet katkısı her bir sözleşme için ilgili ayda ödediğiniz katkı paylarının ağırlığı dikkate alınarak sözleşmeleriniz arasında paylaştırılır. Bir takvim yılı içinde ödenen toplam devlet katkısı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarının %30'u ile sınırlıdır.

Bireysel emeklilik sözleşmemi başka bir şirkete aktarırken devlet katkısını da aktarabilir miyim?

Bireysel emeklilik sözleşmenizdeki birikimlerinizi başka bir şirkete aktarmanız durumunda devlet katkısı tutarları da yeni şirkete aktarılır.

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısına hak kazanmak için gerekli şartlar nelerdir?

Devlet katkısı hesabınızdaki tutara hak kazanmak için bireysel emeklilik sisteminde kalma ile ilgili süre şartları bulunur. Süre hesaplamaları emeklilik sözleşmesi bazında yapılır. İşveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında geçirilen süreler, emeklilik durumu haricinde, devlet katkısına hak kazanmaya esas süre hesabında dikkate alınmaz.

​​​1 Ocak 2013 tarihinden sonra
sistemde bulunduğunuz süre
​Devl​et katkısı hesabındaki tutarın
hak kazanılan oranı
​3 yıldan az​%0
3 <= Süre < 6 yıl​%15
​6 <= Süre < 10 yıl​%35
​10 yıl ve daha fazla (56 yaşından önce)​%60
Emeklilik (10 yıl ve daha fazla sistemde kalıp 56 yaşını tamamlama), yaşam kaybı veya maluliyet​​%100​​

Devlet katkısının yanı sıra bireysel emeklilik sistemindeki vergi avantajından da faydalanabilir miyim?

1 Ocak 2013 tarihinde bireysel emeklilik sisteminde gerçekleşen değişiklik ile vergi indirimi uygulaması yerine devlet katkısı uygulaması vardır.

Devlet katkısı ne zaman ödenir?

Ödeme yaptığınız ay sonunda Emeklilik Gözetim Merkezi ile yapılan mutabakat sonrasında Emeklilik Gözetim Merkezi söz konusu bilgileri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığına iletir. Devlet katkısı tutarı, katkı payı ödemesinin emeklilik şirketi hesaplarına nakden intikal ettiği ayı takip eden ay sözleşmenize ödenir.

Alacağım Devlet Katkısı tutarı ne kadardır?

Aşağıdaki tabloda alacağınız Devlet Katkısı tutarı örneklerle açıklanmıştır.

​​​Örnek Hesaplama
​1
​2
​3
​4
​5
​Aylık Katkı Payı
​500 TL
​1.000 TL
​2.000 TL
​20.002,50 TL
​25.000 TL
​Yıllık Toplam Katkı Payı
6.000 TL
​12.000 TL
​24.00​0 TL
​240.030 TL
​300.000 TL
​Aylık Devlet Katkısı
​150 TL
​300 TL
​600 TL
​6.000,75 TL
​6.000,75 TL*
​Yıllık Toplam Devlet Katkısı
​1.800 TL
​3.600 TL
​7.200 TL
​72.009 TL
​72.009 TL*
​Yıllık Toplam Birikim
​7.800 TL
​15.600 TL
​31.200 TL
​312.039 TL
​372.009 TL​

*ABÜ üst sınırını geçtiği için max alınacak tutar yazılmıştır.
*Yıllık Toplam Katkı Payı tutarı ABÜ üst sınırını geçmesi halinde kalan tutar (300.000 TL- 240.030 TL= 59.970 TL) bir sonraki takvim yılına devrolacaktır.​ Yıllık toplam birikim fon getirilerini içermemektedir.​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç