Giriş Aidatı ve Kesintiler

​​​​​​​​​​01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik ile birlikte bireysel emeklilik sözleşmesinden yapılabilecek kesintiler düzenlenmiştir. Bu kapsamda, sözleşmenin ilk 5 yılı içinde ve 6. yılından itibaren yapılabilecek olan kesintilere ayrıca üst sınır getirilmiştir. ​

İlk 5 yıl içerisinde yapılabilecek kesintiler:

Giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi toplamı, sözleşmenin ilk 5 yılı süresince, her yıl için ilgili takvim yılı başında belirlenmiş ilk 6 ay için açıklanan aylık brüt asgari ücretin %8,5’ini aşamayacaktır.

Emeklilik, vefat, maluliyet gibi durumlar haricinde sözleşmenin 5 yılı dolmadan sonlandırılması durumunda; ilk 5 yıl içerisinde alınabilecek olan ve ayrılma tarihine kadar tahsil edilmemiş olan tutar, bireysel emeklilik hesabından ertelenmiş giriş aidatı olarak indirilebilecektir.

Sözleşmenin ilk 5 yılından sonra sözleşme sonuna kadar giriş aidatı, yönetim gider kesintisi adı altında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

İlk 5 yıldan sonra yapılacak kesinti ve iade tutarları;

​Bireysel emeklilik sözleşmesinin 6. yılı ve sonrasında, sözleşmeden çıkılması durumunda Devlet Katkısı ile ilişkili üst sınır kontrolü yapılacaktır. Yapılacak toplam kesinti tutar üst limiti; sözleşme kapsamında devlet katkısı hesabında bulunan tutarın belli bir oranına karşılık gelen tutar olarak belirlenmiştir.

Her bir sözleşme bazında, ilgili sözleşmenin yürürlük tarihinden, sözleşme sonlanma tarihine kadar şirketçe yapılacak kesintilerin toplam tutarı, sonlanma tarihinde sözleşme kapsamında varsa Devlet katkısı hesabında bulunan tutar üzerinden aşağıdaki tabloda yer alan oranlar kullanılarak hesaplanacak tutarı geçemez. Devlet katkısı kontrolü, 01/01/2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmış​tır.

Sözleşme YılıKontrolde Kullanılacak Oran
​​6%60
7%70
​​8%80
​​9%90
​​10+%100

Fon Toplam Gider Kesintisi İadesi;

01.01.2021 yılından başlayarak, ilk 5 yılını doldurmuş sözleşmelere uygulanacak olan iadedir. İade, şirket tarafından her sözleşme yılı sonunu ve sözleşmenin sonlandırılma tarihini takip eden beş iş günü içinde ilgilisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik hesabına yapılır.

6. yıl için fon işletim gider kesintisi iade oranı %2,5’tur. 7 nci ve 14 üncü yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5 puan artırılması suretiyle uygulanır. 15 inci yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade oranı belirlenirken, 1/1/2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate alınır.1/1/2013 öncesi yürürlüğe girmiş sözleşmeler için iade oranı belirlenirken 1/1/2013 tarihi esas alınır.

İadelere konu olan tutar, katılımcının birikiminin % 1,1'inin üzerindeki tutar olacaktır.

Fon Toplam Gider Kesintisi iadesi sözleşme yılı sonunda ve çıkış halinde yapılır.

​​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç