Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı

​​​İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı) çalışanın, ödemenin yapıldığı ayda elde ettiği ücretin %15’ine ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarına kadar vergi indirimine tabi tutulabilir.

 
Aşağıdaki örnekte de olduğu gibi, çalışanı adında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkı payı ödeyen ve %27’lik vergi diliminde bulunan bir işveren, çalışanı adına katkı payı ödemesi yaparsa, çalışanın yıllık brüt gelirinin%15’i olan 3.600 TL kadar bir tutarı vergi matrahından indirebilir. Bu durumda 6.480 TL yerine, 5.508 TL vergi öder ve 972 TL'lik bir vergi avantajı elde eder. Vergi matrahından düşülecek tutar, üst limit olan yıllık brüt asgari ücret tutarını aşamaz.

​​Çalışan için Katkı
Payı Ödemesi
Yapıldığında
Çalışan için Katkı
Payı Ödemesi
Yapılmadığında​
​Çalışanın vergi dilimi​27%​​27%​
Çalışan adına ödenen BES katkı payından
dolayı işverenin hak kazandığı BES vergi indirimi
​15%​0%
​Çalışanın yıllık brüt geliri​24.000​24.000
​Çalışan adına işverenin ödediği yıllık katkı payı​​3.600(-)
​Çalışanın gelir vergisi matrahı​20.400 (işv.nin ödediği yıllık kp nin matrahtan düşmüş hali , güncel matrah)
​24.000
​İşverenin çalışanı için ödediği vergi tutarı5.508 (güncel matrah * vergi dilimi)6.480
​İşverenin kazandığı vergi avantajı​972 ( yıllık brüt gelir * vergi dilimi)-(güncel matrah*çalışan vergi dilimi)(-)
​Yıllık net katkı payı ödemesi​​​2.628 (çalışan adına ödenen yıllık kp tutarı)-(işv.nin kazandığı vergi avantajı)​(-)
​​​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç