Bireysel Emeklilik Vergi Avantajı

​​İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı) çalışanın, ödemenin yapıldığı ayda elde ettiği ücretin %15’ine ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarına kadar vergi indirimine tabi tutulabilir.

 
Aşağıdaki örnekte de olduğu gibi, çalışanı adında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkı payı ödeyen ve %27’lik vergi diliminde bulunan bir işveren, çalışanı adına katkı payı ödemesi yaparsa, çalışanın yıllık brüt gelirinin%15’i olan 3.600 TL kadar bir tutarı vergi matrahından indirebilir. Bu durumda 6.480 TL yerine, 5.508 TL vergi öder ve 972 TL'lik bir vergi avantajı elde eder. Vergi matrahından düşülecek tutar, üst limit olan yıllık brüt asgari ücret tutarını aşamaz.

​​Çalışan için Katkı
Payı Ödemesi
Yapılmadığında
Çalışan için Katkı
Payı Ödemesi
Yapıldığında​
​Çalışanın vergi dilimi​27%​​27%​
Çalışan adına ödenen BES katkı payından
dolayı işverenin hak kazandığı BES vergi indirimi
​15%​0%
​Çalışanın yıllık brüt geliri​24.000​24.000
​Çalışan adına işverenin ödediği yıllık katkı payı​​3.600-
​Çalışanın gelir vergisi matrahı​20.400​24.000
​İşverenin çalışanı için ödediği vergi tutarı​6.480​5.508
​İşverenin kazandığı vergi avantajı​-​972
​Yıllık net katkı payı ödemesi​​-​2.628
​​​

Hesaplama Araçları

İyi Yaşa Hayat Sigortası Prim Hesaplama

Hesaplamaya Başla

Eğitimmatik

Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç