Ferdi Kaza Sigortası Vergi Avantajı

​6327 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimle​r ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. 

Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; 

  • Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile 
  • Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinden oluşur. 

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. 

Mükelleflerce ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi için, bu primlerin ücretin safi tutarının tespitind​e ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.

* Gelir vergisi matrahınız düşeceğinden ödeyeceğiniz gelir vergisi de azalacaktır.​​

Örnek Uygulama​

Beyan edilen gelir100.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı 
(Beyan edilen gelir x %15)
15.000 TL
 Yıllık LimitYıllık brüt asgari ücret
 Yıllık Gelir Vergi Matrahı100.000 - 15.000 = 85.000 TL*
 Vergi Oranı (%20 diliminde ise) ödenecek gelir vergisi85.000 x %20 = 17.000 TL
 Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi100.000 x %20 = 20.000 TL
 Müşterinin vergi kazancı20.000 – 17.000 =3.000 TL
​​

Hesaplama Araçları

İyi Yaşa Hayat Sigortası Prim Hesaplama

İyi Yaşa Hayat Sigortası Prim Hesaplama Hesaplamaya Başla

Eğitimmatik

Eğitimmatik Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç