Ferdi Kaza Sigortası Vergi Avantajı

​6327 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 01.01.2013 tarihinden itibaren, elde edilen gelirler için verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin beyan edilen gelirin % 15'ine kadar olan kısmı matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Beyan edilen gelir olarak, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınacaktır. 


Yıllık beyannamede matrahın tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; 

  • Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'si ile 
  • Ölüm, kaza, hastalık, sağlık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinden oluşur. 

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. 

Mükelleflerce ödenen primlerin yıllık beyanname ile beyan edilen gelirden indirebilmesi için, bu primlerin ücretin safi tutarının tespitinde ayrıca indirilmemiş olması gerekmektedir. Mükellefin eş ve çocuklarının ayrı beyanname vermeleri halinde, eş ve çocuklar adına ödenen prim ve katkı payları öncelikle kendi gelirlerinden indirilecektir.

* Gelir vergisi matrahınız düşeceğinden ödeyeceğiniz gelir vergisi de azalacaktır.​​

Örnek Uygulama​

Beyan edilen gelir100.000 TL
Vergi matrahından indirilebilecek azami prim tutarı 
(Beyan edilen gelir x %15)
15.000 TL
 Yıllık LimitYıllık brüt asgari ücret
 Yıllık Gelir Vergi Matrahı100.000 - 15.000 = 85.000 TL*
 Vergi Oranı (%20 diliminde ise) ödenecek gelir vergisi85.000 x %20 = 17.000 TL
 Prim ödenmediği durumda ödenecek gelir vergisi100.000 x %20 = 20.000 TL
 Müşterinin vergi kazancı20.000 – 17.000 =3.000 TL
​​​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç