Neden NN Hayat ve Emeklilik?

​​​​​​Size sunacaklarımız ; 

Oryantasyon Eğitimi: Aramıza katılan tüm yeni çalışanlarımız, kapsamlı bir iş başı eğitimi programına katılmaktadırlar; bu program size, kısa bir süre içinde şirketimizle ilgili bilgi edinme fırsatı sunar.

Onboarding Uygulaması: Uygulama aramıza yeni katılan ekip arkadaşlarımıza şirketimizi, organizasyonel yapımızı ve kullandığımız sistemleri daha hızlı ve doğru anlayabilecekleri bir alan sunar.

Buddy Uygulaması: İşe giriş sürecini mümkün olduğunca hızlı ve kolay geçirebilmek, işe ve çalışma ortamına uyumu hızlandırabilmek amacıyla “NN Hayat ve Emeklilik Buddy Uygulaması”nı geliştirdik. NN Hayat ve Emeklilik Buddy Uygulaması, aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımıza belirli sorumluluklar dahilinde yardımcı olunmasını kapsar.

Bilgi Paylaşımı: Tüm çalışanlara yönelik iç bültenler ve iletişim toplantıları ile çift yönlü iletişim fırsatları teşvik edilmektedir. Her ay şirket olarak bir araya geliyoruz, şirkete dair tüm güncel gelişmeleri çalışanlarımızla paylaşıyoruz. 

Hybrid Çalışma İmkanı: IT ve Müşteri İletişim Merkezi'nde çalışan arkadaşlarımız ayda bir gün, diğer bölümlerdeki arkadaşlarımız ayda altı gün ofise gelmektedir. 

Uzaktan Çalışma: Yılda dört hafta tamamen uzaktan çalışma imkanı sunuyoruz. 

Annelik ve Babalık İzni: 24 hafta annelik ve 3 hafta babalık izni sağlıyoruz. 

Kişisel Gelişim Planı: Gerekli iş/sektör bilgi seviyesini muhafaza etmenizi ve hem mevcut, hem de bir sonraki pozisyonunuz için “teknik becerilerinizi” ve “yetkinliklerinizi” geliştirmenizi temin eder. 

Liderlik Geliştirme: Liderlerimizi, yetenekli ve kendini işine adamış çalışanlarımız arasından yetiştirmenin yanı sıra, yenilikçi yaklaşımlar getirmek suretiyle şirketimizi daha da büyütmemize yardımcı olmak üzere, diğer şirketlerden, sektörde tecrübeli kişileri de bizlerle çalışmaya teşvik ediyoruz.

Uluslararası imkanlar: Yurtdışından ülkemize gelip, değişik seviyelerde görev yapan çalışanlarımızın yanı sıra, aynı zamanda yetenekli ve uygun durumdaki çalışanlarımıza, NN Grubu bünyesinde kısa ve uzun dönemli uluslararası fırsatlar sunuyoruz. 

Rotasyon Fırsatları: Açık pozisyonlar, öncelikle şirket içinde ilan edilir. En etkili öğrenme yolunun “uygulamak” olduğu bilinciyle, çalışanlarımıza hem kendilerini geliştirme, hem de geleceğin liderlerini yetiştirebilmek için deneyim çeşitliliklerini artırma imkanı sunarız.  

Sürekli İyileştirme Girişimleri: Yıllık bağlılık anketlerimiz çalışan bağlılığını ve memnuniyetini ölçerek, bizlere, iyileştirme faaliyetlerinin tanımlanmasında yardımcı olmaktadır.

Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme: Performans Yönetimi ve Değerlendirme sistemimiz ile, NN Hayat ve Emeklilik çalışanlarının performansına ve gelişimine odaklanıyor ve karşılıklı dialogu artırmayı hedefliyoruz.

Çeşitlilik: Çeşitliliğin sadece, farklı ırk, etnik köken, cinsiyet, yaş, cinsel eğilim, fiziksel beceri, dini inanç ve şahsi felsefelere mensup kişiler istihdam etmekten ibaret olmadığının bilincindeyiz. Çeşitlilik, farklılıklarımızı kucaklayan, bunlara saygı duyan ve bunlardan fayda sağlayan, kapsamlı bir kültür yaratılması ile ilgili bir olgudur. 

Sosyal Faaliyetler: Ekip çalışmasını teşvik etmek, ancak daha da önemlisi eğlenmek için, özel günlerde düzenlenen kutlamalar ve yıllık şirket toplantılarımız gibi, farklı sosyal etkinliklerimiz mevcuttur. Sosyal sorumluluk projelerinde çalışanlarımızla birlikte faaliyet gösteriyoruz. Her ay çalışanlarımızın birbiri ile daha yakın iletişimde olmalarını sağlayacak
​​"​Social Fridays" etkinlikleri düzenliyoruz.​Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç