Grup Hayat Sigortası

​Grup Hayat Sigortası ile çalışanlarınızı ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı maddi güvence altına alıyoruz. Hemen harekete geçin, sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alın.  ​

ANA TEMİNAT​

​Vefat Teminatı ​

​Sigortalının herhangi bir nedenden dolayı vefatı halinde yakınlarına veya önceden belirlediyse, lehtarlarına maddi güvence sağlar. 

EK TEMİNATLAR

​Kaza Sonucu Vefat Teminatı 

​Sigortalının sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatı halinde önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine sağlanan maddi güvencedir. 

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı 

​Sigortalının kaza sonucu hemen ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde sürekli maluliyet tazminatı ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı 

​​Bu teminat limiti dahilinde, sigortalının, kaza nedeniyle, kaza gününden itibaren bir yıl içinde tedavi görmesi halinde oluşan tedavi masrafları ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı 

​Kanser, kalp krizi, felç ve koroner damar hastalığı sonucu yapılan açık kalp ameliyatı gibi 9 adet kritik hastalık riskinin gerçekleşmesi halinde poliçe şartları dahilinde ödenen tutardır. 


​​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç