Gizlilik Sözleşmesi


Bu internet sitesine ve site eklentisi (uzantısı) sayfalara girerek, aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılacağınızı ve şartları kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmamanızı bildiririz.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. web sitesine hoşgeldiniz. Bu bölüm, ziyaret etmekte olduğunuz siteye ilgili olarak kurumumuzun politikalarını içermektedir.

Her Hakkı Saklıdır ©​

​İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olupta bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin ve/veya NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Web Sitesi'nin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.​

İşbu Web sitesi ve tüm sayfaları, eklentileri, site üzerinden erişim sağlanması halinde linkleri Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi, belge,marka ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve Fikri ve Sinai Mülkiyet Hukuku’ndan kaynaklanan diğer hakları NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. 'ye aittir. İşbu web sitesinin yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile hüküm bulunmayan hallerde Ticaret Kanunu “haksız rekabet “ hükümleri kapsamında korunmaktadır.​

Sitede yer alan bilgilerin çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, saklanması veya işleme tutulması da dahil, sitenin kendisi ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlem NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin işlem öncesi yazılı iznine tabidir. Bu sebeple işbu sitede yer alan bilgiler NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz, sunulamaz ve aktarılamaz. Sitenin bütünü veya bir kısmı diğer bir Web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça bu internet sitesine link verilmesi yasaktır. Site herhangi bir şekilde NN Hayat ve Emeklilik A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın bir başka site üzerinden bağlantılı link olarak sunulamaz, başka bir bağlantı kanalı ile bu site üzerinde erişim sağlanamaz.

Sorumluluk Muafiyeti​

​NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. bu sitede yer alan bilgilerin tam ve doğru veya sayfaya kesintisiz surette giriş sağlanacağını garanti etmemektedir. İşbu sitede yer alan beyanlar hukuken taahhüt niteliğinde olmayıp bağlayıcılığı bulunmamaktadır. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, satılabilirlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, alenen ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinde yer alan her türlü bilgi ve belge NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından her hangi bir menfaat temin edilmeksizin sadece bilgilendirmek amacı ile sunulmakta olup, doğrulukları ve içerikleri tarafımızca garanti edilmemektedir. Bu nedenle işbu bilgi ve belgelere dayanılarak yapılan işlemlerden dolayı doğacak doğrudan ve/veya dolaylı her türlü maddi ve manevi zararlar ve masraflardan ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan dolayı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir arıza, hata, eksiklik, kesinti kusur, veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü veya hat veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarardan, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. ve/veya çalışanı, bu tür bir zarar olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu bilgiler doğrultusunda, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. , bu sitenin içeriğinde yer alan bilgilerden ve görsel malzemeden kaynaklanabilecek hatalardan, maddi veya manevi zararlardan hiç bir şekil ve surette sorumlu değildir.

Burada yer alan tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. dilediği zaman, sitenin herhangi bir bölümünü iptal edebilir, değiştirebilir, haber vermeksizin sitedeki bazı özellikleri veya bilgileri veya sitenin bazı bölümlerine erişimi sınırlandırabilir. NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virus koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. web sitesi'ne girmesi nedeniyle , kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

Ziyaretçi Bilgileri​

​Sitemiz herhangi bir kişisel bilgi verilmeden de ziyaret edilebilir incelenebilir. Sitemize kişisel bilgi girişi yapılması durumunda, ziyaretçilere ait bilgiler NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından güvenli biçimde saklanmaktadır. Internetin yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sorumluluğunda değildir. 

Resmi makamlardan kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu yada resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullacının NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. sistemlerinin çalışmasına engel olacak yada işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. , kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. merkezinde bulunan diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek​ münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından beyan ve işbu NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme

Bu aydınlatma formu 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) madde 10 gereğince hazırlanmış olup, bu formla özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınız ile ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. (“Şirket”)’in sunduğu sigorta ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerinden faydalanmak amacıyla Şirket’e vermiş olduğunuz veya Şirketimizin yetkili acenteleri tarafından yahut çeşitli kanallardan temin edilen her türlü kişisel bilgilerinizi Kanun kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak işlemekteyiz.

Kişisel verileriniz (isiminiz, soyisminiz, doğum tarihiniz, telefon numaranız, anne adınız, banka hesap, IBAN, TCKN numaranız vb) ve özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık beyanınız vb), Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin (ek hizmet ve asistans hizmetleri de dahil) sizlere sunulabilmesi, sözleşme akdedilmesi, akdedilen sözleşme uyarınca Şirketimiz tarafından üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ör. Kimlik tespiti yapılması, bilgilendirme yükümlülükleri, tazminat değerlendirmeleri, tahsilat, ödemeler vs), tüm kayıt ve belgelerin düzenlenebilmesi, yerel ve uluslararası yasal mevzuatın öngördüğü bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, vergi, uluslararası yaptırımlar ve sair yükümlülüklere uyulabilmesi, bilgi işlem gereksinimleri, sistemsel yapısı, alınan destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması amacıyla iletişim kurulabilmesi, ürün ve/veya hizmet teklifi, modelleme, raporlama, tazminat değerlendirme ve ödemeleri, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve/veya geliştirmeleri, potansiyel müşteri tespiti gibi amaçlar için işlenmektedir.

Kişisel verileriniz ayrıca, yasal olarak Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi gibi idari ve resmi makamlarla, Şirketimiz doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurtdışı iştirakleri ve yetkili acenteleri ile destek hizmeti alınan yurt içi-yurt dışı üçüncü kişilerle, bağımsız denetim şirketleri ile, Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatı uyarınca aktarıma izin verilen kuruluşlara, vergi daireleri, bakanlıklar, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, genel müdürlük yahut yetkili acentelerimiz (bankalar, PTT dahil), web siteleri üzerinden yapılmış başvurular, ATM’ler, internet ve mobil şubemiz, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşı Sistemi, SMS kanalları, , SGK kayıtları gibi yöntemler ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta olup, mevzuat gereğince kanuni süreler boyunca yurt içi ve/veya yurtdışında saklanmakta ve/veya işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Kanunun 11. maddesi gereğince, yukarıda sayılan bilgi/belge/veri işleme, aktarım ve toplama onayına istinaden herhangi bir zamanda Şirketten; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmiş kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme, verilerinizin işlenme amacını, bu veriler ve bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenme, gerek Şirket kayıtlarında gerekse de Şirket tarafından aktarılan üçüncü kişilerdeki eksik ya da yanlış verilerinin düzeltilmesini, verilerin işlenme sebebi ortadan kalkmış ise silinmesini/yok edilmesini/anonim hale getirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verileri işbu madde kapsamında verilen onayınıza ya da kanuna aykırı olarak işlenmiş ise bu onayınıza ya da kanuna aykırı veri işlemeden doğmuş doğrudan zararlarınızın tazminini talep etme haklarına sahipsiniz.

​NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Web sitesinde yer alan web sayfalarına ilişkin tüm haklar saklıdır. ©​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç