Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu

​​​​Bireysel Emeklilik Yatırım Fonu, sadece bireysel emeklilik sözleşmeleri için ödenen katkı paylarının yatırıma yönlendirildiği bir yatırım fonu çeşididir. Bu fonlar kurucunun belirlemiş olduğu stratejiler doğrultusunda profesyonel portföy yönetim şirketi tarafından yönetilmekte ve devlet tarafından sürekli olarak ​​denetlenmektedir. Sistemin denetlenmesi ve güvenliği ile ilgili detaylı bilgi almak için lütfen tıklay​ın.

Planınız kapsamında sunulan emeklilik yatırım fonlarını yatırım tercihinize göre belirleyerek birikimlerinizi değerlendirebilirsiniz. 

Fon seçiminde dikkat edilmesi gereken ​​​​en önemli hususlardan biri, seçilen fonun amacı ve yatırım stratejisi ile sizin yatırım tercihlerinizin uyuşmasıdır. Örnek olarak şunu söyleyebiliriz; yüksek getiri elde etmek isteyen bir katılımcı diğer fonlara oranla daha yüksek risk içeren hisse senedi ağırlıklı fonları tercih edebilir, ancak burada unutulmaması gereken nokta risk seviyesi arttıkça birikimlerinizin kısa dönemde yaşanan dalgalanmalardan etkilenme olasılığının da daha yükseleceğidir. Eğer kısa dönemde yaşanabilecek bu tip dalgalanma sizin yatırım tercihlerinize uygun değilse düşük ve orta riskli fonları tercih etmeniz daha doğru olacaktır.​

Bireysel Emeklilik Fonlarımızı risk seviyelerine göre düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere 3 gruba ayırabiliriz. 

Risk Skalası​​

​​Düşük Riskli​Para Piyasası Fonu
Düşük RiskliTemkinli Değişken Fon
Orta Riskli​Borçlanma Araçları Fonu
​Orta Riskli​​Katkı Fonu
​​Orta RiskliStandart Fon
​​Orta Riskli​Değişken Fon
​​Orta RiskliDengeli Değişken Fon
​Orta RiskliDinamik ​​Değişken Fon
​Yüksek RiskliKarma Fon
​Yüksek RiskliAltın Fonu
​Yüksek Riskliİkinci ​Değişken Fon
​Yüksek RiskliHisse Senedi Fonu

​Fon Risk Seviyesi

Fon Risk Seviyesi

Düşük Riskli Emeklilik Yatırım Fonları​

​​​​Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan fondur.

Fon portföyü düşük risk düzeyiyle yönetilmekte olup düşük risk profilindeki yatırımcılar için uygundur.

Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
Kamu İç Borçlanma Araçları​%0​%100
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (*)​%0%100​
Ters Repo ve Borsa dışı Ters Repo%0​%100​
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize
Para Piyasası İşlemleri
​%0%100​
​Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (TL)​%0%25​

Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerine yatırım yapan, sermaye kazancı ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 1 ila 2 aralığında kalacaktır.

Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
Yurtiçi Ortaklık Payları​%0​%100
Kamu İç Borçlanma Araçları​%0%100​
Kamu Dış Borçlanma Araçları%0​%20​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (*)​%0
%100​
​Ters Repo İşlemleri (Borsa İçi ve Borsa Dışı)​%0%10​
​Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize
Para Piyasası İşlemleri
​%0%10​
​Repo (Borsa İçi ve Borsa Dışı)​%0%10​
​Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL)​%0%25​
​Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
​%0%20​
​Gayrimenkul Sertfikaları​%0%20​
​Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları​%0%20​
​Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler​%0%20​
​Gelir Ortaklığı Senetleri​%0%20​
Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı Payları
​%0%20​
​Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları​%0%15

Orta Riskli Emeklilik Yatırım Fonları​

Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföyünün en az %80’ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşmaktadır. Fonun amacı; düşük risk içeren borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Bunlara ek olarak izah namenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır.

Yatı​​rım Aracı ​​Minimum  Maksimum
Kamu İç Borçlanma Araçları + Kamu Borçlanma
Araçlarının konu olduğu Ters Repo
​%80​%100
Kamu Dış Borçlanma Araçları​%0%20
Yurtiçi Ortaklık Payları%0%10
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (*)​%0
%20​​
Ters Repo İşlemleri (Borsa içi ve Borsa dışı)
​%0
%10​​
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi
Organize Para Piyasası İşlemleri
​%0
%10​​
Vadeli Mevduat ve Katılma Hesabı (Döviz/TL)​%0
%20​​
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
​%0
%20​​
Yatırım Fonu Katılma Payları​%0
%20​​
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları​%0
%20​​
Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları​%0
%20​​
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler​%0
%20​​
Gelir Ortaklığı Senetleri​%0
%20​​
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından
ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları,
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
​%0
%20​​
Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları​%0
%15​​

Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Fon portföyünün asgari yüzde yetmişbeşi, Hazine müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarından, gelir ortaklığı senetlerinden ve kira sertifikalarından oluşturulurken, azami yüzde yirmibeşi değişen piyasa koşullarına göre Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik madde 11’de belirtilen sınırlamalar dahilinde BIST 100 endeksindeki hisse senetleri, Türk Lirası cinsinden mevduat, katılma hesabı, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikaları ile ters repo ve Takasbank Para Piyasası ve yurtiçi organize para piyasası işlemlerinden oluşturulmaktadır.

Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla fon portföyü, ağırlıklı olarak orta ve uzun vadeli devlet iç borçlanma senetleri başta olmak üzere ortaklık payları, Türk Lirası Cinsinden Mevduat, banka tahvil/bonolarından oluşan  bir portföy dağılımı ile uzun vadeli yatırım yapılmak suretiyle gelecekte düzenli ve sürekli gelir akımlarının yaratılmasına yönelik olarak oluşturulacaktır.

Fon, Şirket tarafından münhasıran devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi amacıyla kurulmuştur. Fon portföyünün tamamı, Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

​Yatı​​rım Aracı ​​Minimum  Maksimum
Hazine Müsteşarlığınca veya Hazine Müsteşarlığı
Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen
Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları,
Gelir Ortaklığı Senetleri ve Kira Sertifikaları
​%75
​%100
Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı,
Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından
Çıkarılan Borçlanma Araçları veya Kaynak Kuruluşu
Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince
İhraç Edilen Kira Sertifikaları
​%0%15
BIST 100 Endeksindeki Ortaklık Payları%0​%15​
BIST Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve
Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
​%0%1

​​​​​Standart Emeklilik Yatırım Fonu

Fonun amacı; düşük risk içeren yerli kamu borçlanma araçlarından faiz geliri elde etmek suretiyle reel bazda yüksek getiri sağlamaktır. Fon portföyünün en az %80’i Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen TL cinsi borçlanma araçları ile kamu borçlanma araçlarının konu olduğu ters repodan oluşur. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. 

Fon sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır. Bu nedenle, Fon portföyünün tamamı Yönetmelik’te ve Genelge’de belirtilen portföy sınırlamalarına uygun şekilde yönetilir.

​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
​​​Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Türk Lirası
Cinsinden Borçlanma Araçları ve Kamu Borçlanma
Araçlarının Konu Olduğu Ters Repo 
​%80​%100
Gelir Ortaklığı Senetleri
​%0%20​
TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla
kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya
fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede
derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar
tarafından ihraç edilen kira sertifikaları
%0​%20​
​BIST-100 ve BIST Katılım Endeksindeki Ortaklık Payları​%0%20​
​Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve
Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri
​%0%2
​TL Cinsinden Vadeli Mevduat ve Katılma Hesabı
​%0%20​
​TL cinsinden ve borsada işlem görmesi kaydıyla
bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede
derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar
tarafından ihraç edilen borçlanma araçları
%0​%20​

​​​​Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, yerli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak gelir elde etmeyi hedefler. İzahnamenin 2.4. nolu maddesindeki tabloda yer verilen diğer sermaye piyasası araçlarına belirtilen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılabilecektir.

Fon ağırlıklı olarak döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapacak olmakla birlikte, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımlar devamlı olarak fon portföy değerinin %80’i ve fazlası olamaz.

​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
Kamu İç Borçlanma Araçları ​%0
​%20
​Kamu Dış Borçlanma Araçları ​%40
%75​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (*) %0​%20​
​Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları ​%0%20​
Ters Repo (Borsa İçi ve Borsa Dışı) ​%0%10​
​Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize
Para Piyasası İşlemleri
​%0%10​
Vadeli / Vadesiz Mevduat,
Katılma Hesabı (Döviz/TL)  
%0​%25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
​%0%20​
Gayrimenkul Sertifikaları ​%0​​%20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler​%0​​%20
​Gelir Ortaklığı Senetleri 
​%0​%20​
Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı Payları 
​%0​%20​
​Kira Sertifikaları
​%0​%20​
​Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları
​%0​%15​

Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber’de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmuştur. Portföy varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani şekilde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon, portföyüne ağırlıklı olarak BIST’da işlem gören tüm ortaklık payları ve tüm vadelerdeki özel sektör ve kamu borçlanma araçları dahil eder.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ila 4 aralığında kalacaktır.

​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
​Yurtiçi Ortaklık Payları ​%0%100​
Kamu İç Borçlanma Araçları ​%0
​%100
​Kamu Dış Borçlanma Araçları ​%0
%20​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (*) %0​%100​
Ters Repo İşlemleri (Borsa içi ve Borsa dışı)​%0%10​
​Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize 
Para Piyasası İşlemleri
​%0%10​
Vadeli Mevduat ve Katılma Hesabı (Döviz/TL) %0​%25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile 
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
​%0%20​
Yatırım Fonu Katılma Payları​%0​​%20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları​%0​​%20
​Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları
​%0​%20​
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
​%0​%20​
​Gelir Ortaklığı Senetleri
​%0​%20​
​Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından
ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları,
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
​%0​%20
​Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları
​%0​%15

​​Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Rehber’de belirtilen fon türlerinden herhangi birine girmez. Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırım yapan ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Yatırım tercihini belirlemek yerine birikimlerin yatırıma ne şekilde yönlendirilmesi konusunda kararı portföy yöneticisine bırakan ve piyasa koşullarına göre portföy yöneticisinin en uygun portföy dağılımını yapacağını düşünen katılımcılar için kurulmutur. Fon portföyü varlık yapısını piyasaların durumu ve konjonktüre bağlı olarak gerektiğinde son derece hızlı ve ani şekilde değiştirmeye müsait yapıya sahip olan bir fondur. Fon, portföyüne ağırlıklı olarak BIST’da işlem gören tüm ortaklık payları ve tüm vadelerdeki özel sektör ve kamu borçlanma araçları dahil eder.

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 4 ila 5 aralığında kalacaktır.

​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
​Yurtiçi Ortaklık Payları ​%0%100​
Kamu İç Borçlanma Araçları ​%0
​%100
​Kamu Dış Borçlanma Araçları ​%0
%30​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (*) %0​%100​
Ters Repo İşlemleri (Borsa içi ve Borsa dışı)​%0%10​
​Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize 
Para Piyasası İşlemleri
​%0%10​
Vadeli Mevduat ve Katılma Hesabı (Döviz/TL) %0​%25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile 
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
​%0%20​
Yatırım Fonu Katılma Payları​%0​​%20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları​%0​​%20
​Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları
​%0​%20​
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
​%0​%20​
​Gelir Ortaklığı Senetleri
​%0​%20​
​Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından 
ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
​%0​%20
​Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları
​%0​%15

 ​

Yüksek Riskli Emeklilik Yatırım Fonları​

​Karma Emeklilik Yatırım Fonu

Her birinin değeri fon portföyünün %20’sinden az olmayacak şekilde fon portföyünün en az %80’ini BIST’da işlem gören ortaklık payları ve borçlanma araçları içerecek şekilde yatırarak sermaye kazancı elde etmektir. Bunlara ek olarak izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. 

​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
​Yurtiçi Ortaklık Payları ​%30%60​
Borçlanma Araçları ​%20
​%70
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (*) %0​%20​
Ters Repo İşlemleri (Borsa içi ve Borsa dışı)​%0%10​
​Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize 
Para Piyasası İşlemleri
​%0%10​
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL) %0​%20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile 
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
​%0%20​
Yatırım Fonu Katılma Payları​%0​​%20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları​%0​​%20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
​%0​%20​
​Gelir Ortaklığı Senetleri
​%0​%20​
​Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından 
ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
​%0​%20
​Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları
​%0​%15

​Altın Emeklilik Yatırım Fonu

Fon portföyünün en az %80’i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından oluşur. Fon pay değerinin altın fiyatları ile yüksek korelasyonu yatırım stratejisinde birincil hedeftir. Buna ek olarak Fon portföyünün en fazla %20’si  kira sertifikalarına, katılım esaslarına uygun ortaklık paylarına, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarına ve diğer faizsiz yatırım araçlarına yatırılabilir. Portföyünde bulunan altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarından dolayı Fonun pay fiyatı dünya altın fiyatlarının değişimlerinden ve döviz kuru hareketlerinden etkilenmektedir.

​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
​Altın ve Altına Dayalı Sermaye
Piyasası Araçları
​%80%100​
Diğer Kıymetli Madenler​%0
​%20
​Hazine Müsteşarlığı Tarafından İhraç Edilen
TL/Döviz Cinsinden Gelir Ortaklığı Senetleri +
Kira Sertifikaları
​%0
%20​
Katılma Hesabı (Döviz/TL)%0​%20​
Altına Dayalı Katılma Hesapları​%0%20​
​Katılım Esaslarına uygun ortaklık payları​%0%20​

​İkinci ​Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

Fon, değişen piyasa koşullarına göre Yönetmelik’in 5. maddesinde belirtilen varlık türlerine yatırım yapan, hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon’un varlık dağılımı önceden belirlenmez. Piyasalarda oluşabilecek fırsatlardan faydalanmak amacıyla fon portföyünde bulunan yatırım araçları üzerinden alım satım işlemleri yapabilir. Fon yönetimi sırasında yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. 

Yatırım yapılan varlıklar çerçevesinde fonun volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 5 ila 7 aralığında kalacaktır.

​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
​Yurtiçi Ortaklık Payları ​%0%100​
Kamu İç Borçlanma Araçları ​%0
​%100
​Kamu Dış Borçlanma Araçları ​%0
%20​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (*) %0​%100​
Ters Repo İşlemleri (Borsa içi ve Borsa dışı)​%0%10​
​Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize 
Para Piyasası İşlemleri
​%0%10​
Repo (Borsa İçi ve Borsa Dışı)​%0​​%10
Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı (Döviz/TL) %0​%25
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile 
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
​%0%20​
Gayrimenkul Sertifikaları​%0​​%20
​Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları
​%0​%20​
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
​%0​%20​
​Gelir Ortaklığı Senetleri
​%0​%20​
​Yatırım Fonu Katılma Payları, Girişim Sermayesi
Yatırım Fonu Katılma Payları ve Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı Payları
​%0​%20
​Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları
​%0​%15

Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Fon portföyünün en az %80’ini devamlı olarak borsada işlem gören ortaklıkların paylarına yatıran ve sermaye kazancı elde etmeyi hedefleyen fondur. Bunlara ek olarak riskin azaltılması ve likidite yaratmak amacıyla izahnamenin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlamalar çerçevesinde yatırım yapılır. 

​Yatı​​rım Aracı ​​MinimumMaksimum
​Yurtiçi Ortaklık Payları ​%80%100​
Kamu İç Borçlanma Araçları ​%0
​%20
​Kamu Dış Borçlanma Araçları ​%0
%20​
Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (*) %0​%20​
Ters Repo İşlemleri (Borsa içi ve Borsa dışı)​%0%10​
​Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize 
Para Piyasası İşlemleri
​%0%10​
Vadeli Mevduat ve Katılma Hesabı (Döviz/TL) %0​%20
Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile 
Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
​%0%20​
Yatırım Fonu Katılma Payları​%0​​%20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları​%0​​%20
​Dövize Endeksli İç Borçlanma Araçları
​%0​%20​
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
​%0​%20​
​Gelir Ortaklığı Senetleri
​%0​%20​
​Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları tarafından 
ihraç edilen Sermaye Piyasası Araçları, 
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları
​%0​%20
​Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları
​%0​%15

​​Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç