Hızlı Tetkik Ek Servis

​​Hızlı Tetkik ek servisi nedir ve kimler faydalanabilir?

Türkiye’de ilk defa uygulanan bir ek servis sunuyoruz!

Kanser durumunda, erken teşhis hayat kurtarır. Bunun için gerekli tetkik sonuçlarının kısa sürede alınması çok önemli. Teminat tutarı belirli bir limitin üzerinde olan müşterilerimize sağladığımız Hızlı Tetkik ek servisi sayesinde kanser şüphesi nedeniyle doktorunuz tarafından istenen tetkikleri organize ediyor ve tetkiklerin ücretini belirlenen limitler dahilinde ödüyoruz.

Detaylı bilgi için 0212 942 35 74 Müşteri İletişim Merkezi’mizi arayabilirsiniz​.

Önemli Not : NN Hayat ve Emeklilik ücretsiz sunduğu Hızlı Tetkik Ek Servis hizmetinin sağlanması hakkını saklı tutar.

Kullanım Koşulları:

Hızlı Tetkik Ek Servisi tanımlanması için ne gerekir?

Hızlı tetkik ek servisinden faydalanmak için aşağıdaki poliçelerden en az birinin adınıza tanımlı olması gereklidir:

200.000 TL ve üzeri tutarında Kanser Teminatı olan bir Hayata Tutun Kanser Koruma Yıllık Hayat Sigortası
200.000 TL ve üzeri tutarında Tehlikeli Hastalıklar Teminatı olan bir Hayata Tutun Yıllık Hayat Sigortası
200.000 TL ve üzeri tutarında Kanser Teminatı olan bir Hastalıkta Sağlıkta Yıllık Hayat Sigortası

Minimum teminat tutarı limiti hesabı için farklı poliçelerin teminat toplamlarına değil, tek bir poliçede tanımlı olan teminatı tutarına bakılacaktır.

Hızlı Tetkik Ek Servisi üzerinden tetkik yaptırmanız durumunda para öder misiniz?

Hızlı Tetkik Ek Servisi dahilinde Sigortalı başına10.000 TL’ye kadar tetkik tutarlarınızı NN olarak sizin yerinize ödüyoruz. Bu limit poliçe başına değil, Sigortalı başına belirlenir. Yapılacak tetkiklerin, bu limitin üzerinde olması durumunda, organizasyon ayarlanmadan önce Sigortalı tarafından ödenecek tutarla ilgili bilgi verilecektir.

Adınıza birden fazla poliçe varsa, birden fazla Hızlı Tetkik Ek Servisi hakkı olur mu?

Hızlı Tetkik Ek Servisi aslında poliçeye değil, sigortalı adına tanımlanır. Bir seferde, şartları sağlayan tek bir poliçe üzerinden takibi yapılır. İlgili poliçenin herhangi bir sebepten dolayı iptal olması veya yenilenmemesi durumunda, şartları sağlayan farklı bir poliçe varsa, kalan limitlerle beraber ek servis yeni poliçeye aktarılır.

Hızlı Tetkik Ek Servisi için bir bekleme süresi var mı?

Hızlı Tetkik Ek Servisinin tanımlı olduğu poliçenin, 90 günlük bekleme süresi dolduktan sonra, Sigortalı’nın doktoru tarafından istenen tetkikler için geçerlidir. Bu süreden önce istenen tetkikler için ek servisi kullanılamaz.

Hızlı Tetkik Ek Servisi hakkım hangi durumlarda sonlanır?

Aşağıdaki durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda ek servis hizmetiniz sona erer. Şartları sağlayan yeni bir poliçe yaptırılması durumunda dahi artık bu ek servisden faydalanılamaz.

• Hızlı Tetkik Ek Servisi için tanımlanan 10.000 TL azami tetkik tutarı limiti bir kere doldurulduğunda.
• Kanser tanısının konulması durumunda (ek servisin amacı kanser durumunda hızlı bir şekilde tanı konmasına ve hemen tedaviye başlanabilmesine destek olmaktır, bir kere tanı konduktan sonra bu ek servis anlamlı olmayacaktır.)
• Hızlı Tetkik Ek Servisinin tanımlı olduğu poliçe herhangi bir sebepten dolayı sona ererse veya yenilenmezse.
• Hızlı Tetkik Ek Servisinin tanımlı olduğu poliçe için ek teminat (kanser veya 17 hastalık teminatı) sona ererse.
• Hızlı Tetkik Ek Servisinin tanımlı olduğu poliçenin ek teminat tutarı 200.000 TL altına indirilirse.

Bağımsız olarak yaptırılan tetkikler için Hızlı Tetkik Ek Servisi aracılığıyla
para talep edilebilir mi?

Hayır. Hızlı Tetkik ek servisi tarafından organizasyon yapılması gereklidir. Sigortalının daha önce kendi başına yaptırdığı tetkikler veya organizasyon sırasında kendi isteğiyle eklettiği tetkikler bu ek servise dahil değildir.

Hızlı Tetkik Ek Servisinden faydalanmak için sunulması gereken belgeler var mı?

Tetkiklerin, konusunda uzman bir doktor tarafından raporla istenmiş olması gerekir. Aşağıda verilen dokümanların sağlanması gereklidir:

1. Sigortalı kimlik fotokopisi
2. Doktor tarafından kanser şüphesi nedeniyle istenilen tetkiklere dair rapor
3. Doktor tarafından doldurulan ve aşağıda verilen bilgileri içeren Form
    • Sigortalı kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, poliçe numarası, TCKN)
    • Hekime başvuru şikayetleri
    • Şikayetlerin detaylı öyküsü
    • Önemli tıbbi özgeçmiş bilgileri
    • Önemli tıbbi soygeçmiş bilgileri (Ailede önemli bir rahatsızlık var mı? Aile bireylerinin bu konuda teşhis ve akıbetleri ne olmuştur?)
    • Fizik muayene bulguları
    • Ön tanılar
    • Tanılar için varsa yapılmış tetkikler ve bu tetkiklere ait sonuçlar
    • İstenilen ileri araştırma tetkikleri ve neden bu tetkiklerin istendiğine dair kısa tıbbi yorum

Hızlı Tetkik Ek Servisi için tanı merkezleri nerelerdedir?

Hızlı Tetkik ek servisi Türkiye sınırları içerisinde 49 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bulunan yaklaşık 300 hastane, labratuvar, poliklinik, radyoloji merkezi veya tıp merkezinde geçerlidir. Organizasyonunuz, size en yakın merkezden hizmet alabileceğiniz şekilde yapıalcaktır.

Hızlı Tetkik Ek Servisi hangi tetkikler için geçerlidir?

Hızlı Tetkik ek servisi dahilinde organizasyonu ve ödemesi sağlanan tetkikler aşağıdaki gibidir:

1. Meme ultrasonu
2. Mamografi
3. PAP Smear
4. PSA
5. PET/CT
6. Biopsi
Non-invaziv yöntemlere (Meme USG, Mamografi, PET/CT, Tomografi, MRI, Endoskopik testler) dayanarak bir biyopsi endikasyonunun ortaya çıkması halinde karşılanabilir veya doktorun gerekli görmesi halinde gönderilecek tıbbi rapor ve tetkik sonuçları doğrultusunda işlemin uygunluğuna karar verilebilir.
7. Tomografi
    • Akciğer Tomografisi
    • Abdominal Tomografisi
    • Kafatası Tomografisi
    • Omurga Tomografisi
    • Yumuşak Doku Tomografisi
8. Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRI)
    • Akciğer MRI
    • Abdominal MRI
    • Kafatası MRI
    • Omurga MRI
    • Uzuv MRI
    • Gögüs MRI
    • Yumuşak Doku MRI
9. Endoskopik Test
    • Anterior Rinoskopi
    • Trakeal Endoskopi
    • Bronşiyal Endoskopi
    • Mediastinoskopi
    • Özofagoskopi
    • Gastroskopi
    • Kolonoskopi
    • Abdominoskopi
    • Sistoskopi

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç