Sermaye Piyasası Kurulunun 03/10/2019 tarih ve 12574 sayılı onay yazısına istinaden fonlarımızda izahname değişikliği yapılmıştır.

Katılımcılara Duyuru İçtüzük ve İzahname Değişikliği Metni

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Başlangıç Katılım EYF İçtüzük ve İzahname değişikliği :

NHK İzahname Tadil için tıkla

NN Hayat ve Emeklilik A.Ş Qınvest Portföy Temkinli Değişken EYF İçtüzük ve İzahname değişikliği :

NHM İçtüzük Tadil için tıkla
NHM İzahname Tadil için tıkla

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç