İç Tüzük, İzahname ve Tanıtım Formu Değişiklikleri

​​Kurucusu olduğumuz NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Likit Karma Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu, NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonlarına ilişkin olarak SPK’nın 03.04.2012 tarih, 15-275 sayılı kararına istinaden içtüzük, izahname ve tanıtım formlarında değişiklikler yapılmıştır.

Duyuru metnine ulaşmak için lütfen tıklayın​.

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç