Cayma Hakkınının Kullanılması Durumunda Yapılacak Ödemeler

​Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş aidatı dışındaki ödemeler, en geç ikinci iş gününde önceden tanımlanmış ve Müsteşarlığa bildirilmiş bir fonda değerlendirilir.Teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve varsa yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan beş iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Cayma halinde, cayma bildiriminin şirkete ulaşmasını müteakip verilen ödeme talimatları iptal ettirilir ve yapılan tüm ödemeler, fon toplam gider kesintisi haricinde hiçbir kesinti yapılmadan, varsa yatırım gelirleriyle birlikte on iş günü içinde ödeyene iade edilir.

Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 28.02.2008 tarih ve 019707 sayılı yazı uyarınca cayma hakkını kullanan katılımcılara yapılacak ödemelerdeki vergi uygulamaları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

“Gelir Vergisi Kanunun 75.maddesinin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendi kapsamında menkul sermaye iradı olarak kabul edilmeyecek ve aynı Kanunun 94.maddesinin birinci fıkrasının (15) numaralı bendi uyarınca vergi kesintisi yapılmayacaktır.Ancak, Gelir Vergisi Kanunun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (6) numaralı bendi , 85 ve 86. maddeleri uyarınca 960 TL’yi aşan fon getirileri katılımcı tarafından yıllık beyanname ile beyan edilecektir.Söz konusu istisna tutarı 2008 yılı için geçerli olup, her yıl itibarıyla güncellenmektedir

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç