Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK tarafından  özel hastanelerde kısmen karşılanan tedavi masraflarının sana kalan kısmını teminat kapsamına alan sağlık sigortasıdır.

Sigortanın kapsamı nedir?

Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK kapsamında sana, eşine ve çocuklarına  geniş/yaygın anlaşmalı kurum ağı ile SGK anlaşmalı sağlık kuruluşlarında  hizmet veriyoruz.

18 - 59 yaşları arasındaki kişiler teminat altına alınır.*

Aile poliçesinde 0-24 yaş arasındaki çocuklar poliçeye dahil edilir.**


*60 yaşından önce kabul edilmesi koşulu ile 70 yaşa kadar sigortalanabilir. Grup poliçelerinde kişiler  risk analizi yapılarak 70 yaşa kadar sigortalanabilir.

**Yenidoğan, 15 günlük risk analizinin yapılmasının ardından aile poliçesine eklenir.


Kimler sigortalanır?

SGK hak sahibi olan TC vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler poliçe kapsamında sigortalanır.

Poliçe kapsamında hangi teminatlar sunulur?

Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında iki farklı teminat seçeneği sunuyoruz:

  • Ayakta Tedavi Teminatı
    Ayakta tedavi, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşur. Bu teminatın kullanılabilmesi için; Sigortalı’nın anlaşmalı kurum listesinde yer alan SGK ile Anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması gerekmektedir. Ayakta tedaviler kapsamında sadece doktor muayene tek başına kullanılabilir.
  • Yatarak Tedavi Teminatı
    Yatarak Tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, evde bakım, koroner anjiografi giderleri ile Sigortalı’nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar. Bir poliçe dönemi içinde oluşabilecek tüm ameliyat malzemeleri yıllık poliçe limiti dahilinde ödenir.

    Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç