Hayat Sigortası

​​​​Hayat sigortası nedir?

Hayat Sigortası, yaşamınızı kaybetmeniz durumunda yakınlarınızın, daimi bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda ise hem sizin hem de yakınlarınızın yaşam standartlarını ekonomik açıdan korunmasını ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına almanızı sağlar.

Hayat sigortası teminatları nelerdir?

Hayat sigortalarımızın ana teminatı vefat olmakla birlikte, farklı ürünlere göre değişiklik gösteren ek teminatlarımız aşağıdaki gibidir:

 • Vefat Teminatı (Ana Teminat)
  Herhangi bir nedenden dolayı vefat halinde, sevdiklerinize poliçeniz de belirtilen teminat tutarı kadar tazminat ödemesi yapılır.
 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı
  Kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde vefat halinde poliçeniz de gösterilen lehtarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerinizi kimseye muhtaç etmeden, standartlarını korumasını sağlayarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
  Sigortalının kaza sonucu,derhal ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat'i surette tesbitini müteakip sürekli sakatlık tazminatı ödenir.
 • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı
  Sigorta süresi içinde teşhis edilen​ bir hastalık sonucu, teşhis tarihinden itibaren bir sene içinde daimi maluliyet oluşması durumunda tazminat ödemesi yapılır.
 • Kanser Koruma Teminatı*
  Sigorta süresi içerisinde kanser riskinin gerçekleşmesi durumunda, teminat tutarı kadar ödeme size yapılır.
 • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı*
  Tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında, kanser dâhil 17 tehlikeli hastalık teminatı** sunuyoruz. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesi durumunda teminat tutarı size ödenir.
 • İstem Dışı İşsizlik Ek Teminatı (Bordrolu Çalışanlar İçin)
  Kredim Güvende ürünümüz kapsamında, işverenin tarafından herhangi bir kasıt veya kusurun olmaksızın işten çıkartılmanız halinde (haklı sebepler hariç), kredi taksitlerin birbirini takip eden azami 6 ay boyunca teminat limitleri ile özel şartlar dâhilinde ödenir.

Hayat sigortasından kimler yararlanabilir?

Sigortalı yaşı teminat içeriğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle 18-60 yaşları arasında bulunan herkes hayat sigortalarımızdan yararlanabilir. Tehlikeli hastalıklar teminatlı ürünlerimizden 18-60 yaşları arasında, tanı, teşhis ya da tedavi aşamasında herhangi bir hastalığı bulunmayan herkes; kanser teminatlı ürünlerimizden ise 18-55 yaşları arasında, tanı, teşhis ya da tedavi aşamasında herhangi bir hastalığı bulunmayan, daha önce kanser teşhisi konulmamış ve/veya kanser tedavisi görmemiş herkes yararlanabilmektedir.
 

Sigorta süresi ne kadardır?

Sigorta süresi genellikle 1 yıl olmakla birlikte, ürüne göre değişiklik gösterebilmektedir. 
 

Prim tutarı ne kadardır?

Prim tutarı, yaşına, cinsiyetine ve belirlediğin teminat tutarlarına göre değişiklik göstermektedir. 
 

Primler nasıl ödenir?

Ödeme seçenekleri sahip olduğun ürüne göre değişmekle birlikte, primlerini kredi kartıyla yıllık peşin ya da taksit seçenekleriyle ödeyebilirsiniz.

* Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 gün bekleme süresi vardır. Sigortalının, hastalık teşhisini takip eden 30 gün içinde hayatta kalması durumunda teminat geçerlidir.
** Kanser Dâhil 17 Tehlikeli Hastalık Teminatı kapsamı aşağıdaki gibidir:

1. Kanser
2. Kalp krizi
3. İnme
4. Kronik böbrek yetmezliği
5. Koroner arter bypass ameliyatı
6. Önemli organ nakli
7. Körlük
8. İyi huylu beyin tümörü
9. Kalp kapağı cerrahisi

10. Terminal karaciğer yetmezliği
11. MS (Multipl Skleroz)
12. Sağırlık
13. Ciddi kafa travması
14. Konuşma kaybı
15. Ciddi yanıklar
16. Koma
17. Parelizi​

​​

Bize Ulaşın

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç