Otomatik Katılım'ın nabzını tutuyoruz

​Çalışanların ve işverenlerin Bireysel Emeklilik'e "Otomatik Katılım" konusundaki yaklaşımlarını belirlemek üzere bir araştırma yaptık.

Araştırma, Türk insanının Otomatik  Katılım uygulamasının geldiğinin farkında olduğunu gösteryor. Araştırma sonuçlarına göre; her 10 kişiden 8'i "Otomatik Katılım"ı duyduğunu belirtiyor ve yine her 10 kişiden 4'ü bu uygulamaya dâhil edilmekten memnun olacağını söylüyor. BES'te Otomatik Katılım'a dâhil olmak isteyenlerin başlıca motivasyonu "sistemin güvenilirliği" iken katılmak istemeyen veya kararsız olduğunu söyleyenler için en büyük bariyerin "sisteme güvensizlik" olduğu ortaya çıktı. Araştırma, bu kişilerin ikna edilmesi ihtiyacını da gösterdi.

Şirketlerde karar verici pozisyondaki yöneticiler ise Otomatik Katılım'ın gündeme gelmesinden memnun olduğunu belirtiyor. Yöneticilerin yarısından fazlası Otomatik Katılım'ın Türkiye ekonomisine yarar sağlayacağı görüşünde.

Otomatik Katılım'la ilgili şirket ve çalışan yaklaşımlarını belirlemek amacıyla Temmuz 2016'da Nielsen ile yaptığımız geniş çaplı araştırmaya Türkiye'nin farklı bölgelerinden 8 ildeki, 15 ve üzeri çalışanı olan şirketlerden toplam 750 çalışan ve 419 işveren/yönetici katıldı.

Araştırmada öne çıkan temel faktör "Güven"

BES'te Otomatik Katılım'a dâhil olmak isteyenlerin başlıca motivasyonu "sistemin güvenilirliği"  iken, katılmak istemeyen veya kararsız kalanların belirttiği gerekçe "sisteme karşı güvensizlik". Sektörün karşı karşıya olduğu zorluklardan biri , fon performansı ve düşük getiri konusundaki algıyı  değiştirmesi  gerektiği. Ancak bu zorluklar bir yana katılımcılar Otomatik Katılım'ın faydalarının da farkında. %30​ devlet katkı payı, cayma süresinin sonunda verilecek 1.000 TL değerindeki ek devlet katkısı ve sistemin düzenli tasarruf etmeye yardımcı olacak olması, katılmak isteyenler için başlıca sebepler olarak sıralanıyor.

Çalışanlar Otomatik Katılım'a göz kırpıyor

Araştırma sonuçları ayrıca çalışanların, Otomatik Katılım'a sıcak baktığını da gösterdi.  Her 10 kişiden 3'ü sisteme dâhil olmak istemediğini, 4'ü de kararsız olduğunu belirtiyor.  Bu rakam çalışanların doğru bilgilendirilmesi ile sisteme dâhil olma isteğinin artabileceğine işaret ediyor. Bu noktada tavsiye ve açık iletişim önem kazanıyor. NN Hayat ve Emeklilik olarak  uzun süreli yürüteceğimiz entegre iletişim kampanyalarıyla katılımcılarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. 

İşverenler, Otomatik Katılım'a olumlu bakıyor

Araştırma kapsamında; işverenlerin bakış açısını da öğrenmek amacıyla firma sahibi, ortağı ya da diğer yönetici pozisyonlarında görev alan ve bireysel emeklilik sistemi ile ilgili konularda karar verici konumdaki 419 kişiyle görüşüldü.

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne Otomatik Katılım, yöneticiler nazarında %80 ile oldukça yüksek bilinirliğe sahip ve araştırmaya katılanların üçte ikisi Otomatik Katılım'dan memnun olacağını belirtti. Ek olarak yöneticilerin yarısından fazlası Otomatik Katılım'ın Türkiye ekonomisine yarar sağlayacağı görüşünde.

Kritik soru: Çalışanlar, sistemde kalacak mı?

Yeni düzenlemeye göre çalışanlar Otomatik Katılım ile emeklilik planına dâhil olduktan itibaren 2 ay içinde herhangi bir maddi kaybı olmadan sözleşmesinden cayabiliyor. Bugün, 10 kişiden 4'ü sistemde uzun süreli kalacağını söylüyor. Bu noktada hem hükümet hem de emeklilik şirketleri için kişilerin sisteme güven seviyelerini artırmak için rehberlik yapmaları önem kazanıyor.

Hesaplama Araçları

Eğitimmatik

Eğitimmatik Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç