Eğitimmatik(Eğitim gideri hesaplama aracı)

Eğitim Güvende Sigortası sayesinde, çocuğunuzun eğitimi kesintiye uğramaz!

Gelin, çocuğunuzun eğitiminin yarıda kalmaması için ihtiyacınız olacak sigorta tutarını ve primini, Eğitimmatik ile birlikte hesaplayalım.

Temel Bilgiler
Çocuğunuzun eğitim süresini tamamlamasına kaç yıl var?
Eğitim Giderleri

Aşağıdaki masrafların YILLIK tutarlarını giriniz.

Teminat Seçenekleri
Eğitim Güvende sigortası kapsamında vefat Vefat Teminatı ana teminattır. Sigortalının; sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde poliçede belirtilen vefat teminat tutarı, vefat tazminatı olarak sigortalının önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine Hayat Sigortaları Genel Şartları çerçevesinde ödenir. teminatı zorunlu olarak sunulmaktadır. Sigorta kapsamınızı genişletmek isterseniz, aşağıdaki
teminatları ek olarak seçebilirsiniz.

Sigortalının; sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza sonucu derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefat etmesi halinde, önceden tayin edilmiş lehtarına veya lehtar tayin edilmemiş ise kanuni varislerine vefat teminatına ek olarak, poliçede belirtilen kaza sonucu vefat teminat tutarı, kaza sonucu vefat tazminatı olarak ödenir.
Sigortalının; sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları’nda tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi tam malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi tam maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigortalıya ödenir.
Sigortalının; sigorta süresi içinde teşhis edilen bir hastalık sonucu teşhis tarihinden itibaren bir sene zarfında daimi tam maluliyetin gerçekleşmesi halinde, poliçede belirtilen hastalık sonucu daimi tam maluliyet teminat tutarı, tazminat olarak ödenir.
​​

Hesaplama Araçları

Eğitimmatik

Eğitimmatik Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç