4000 yıllık güvence: Sigorta


Kategori: 7’den 70’e
Bazı tarihçilere göre 4500 yıl önce Mısır, bazı tarihçilere göre ise 4000 yıl önce Babil kayıtlarında rastlanan sigortacılık tarihi resmi olarak ise 1424 yılında, o zamanın ticaret merkezi Cenova'da ilk sigorta şirketinin kurulması ile başlıyor.


​İlk sigortacılık kanunları dünyanın ticaret merkezi sayılan Babil'de, Kral Hammurabi tarafından yasalaştırılıyor.  Buna göre; ticaret için yola çıkan bir kervanın soyulması halinde sermayedarlara olan borç diğer kervan sahipleri arasında paylaştırılarak siliniyor, eğer kervan sağ salim yerine ulaşırsa ve borç sermayedarlara tam olarak ödenirse, taşınan risk karşılığında belli bir oranda para kesiliyordu. Hem sigortanın tarihi hem de kara taşıma sigortacılığının ilk örneği sayılan bu kanunları, M.Ö 600'lü yıllarda ise Hinduların deniz nakliyat sigortası alanındaki ilk anlaşmaları takip ediyor ve sigortanın tarihçesi özellikle deniz ticaretinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde gelişmeye başlıyor.

Yunanlılar, Romalılar ve Kartacalılar arasında yapılan risk anlaşmalarının yüksek faiz nedeniyle kilise tarafından yasaklanmasından sonra yine ticaret yapılan bölgelerde primli sigorta fikri oluşuyor. M.S. 1250 yıllarında dünya ticaret merkezinin Avrupa'ya taşınması ile birlikte özellikle Venedik, Floransa ve Cenova'da prime dayalı sigortacılık anlayışı doğuyor. 23 Ekim 1347 de Cenova Limanından İspanya'nın Mayorka Limanına doğru hareket eden Santa Clara adlı gemi için ilk resmi poliçe düzenleniyor. 1424 yılında ilk sigorta şirketi yine Cenova'da kuruluyor, ilk yazılı sigortacılık mevzuatı ise 1435 yılında yazılan Barcelona Fermanı olarak kabul ediliyor. Ancak sonraki yüz yıllarda deniz sigortacılığı özellikle İngiltere'de çok gelişiyor.

Deniz Sigortaları ile Birlikte Gelişen Hayat Sigortası Kavramı

17.yy. da İtalyan banker Tonti, kendi adını verdiği "Tontines" adlı bir sistemi hayata geçiriyor. Buna göre; bir araya gelen kişiler ortaya belli bir para koyuyor ve belli bir süre belirliyor. Bu süre sonunda hayatta kalanlar tarafından ortadaki para bölüşülüyor. Ancak belirlenen süreden önce ölenler için de maddi bir kayıp olacağı düşünülerek ölüm rizikosu primi ödeniyor. Bu sistem deniz sigortacılığı ile birlikte, özellikle kaptan ve tüm gemi personelinin hayatının güvenceye alınması için de kullanılıyor ve ilk hayat sigortası poliçesi 18 Haziran 1583 tarihinde William Gibson'un 12 aylık yaşamını güvenceye almak için hazırlanıyor.

Yangın Sigortalarının Gelişimi

Yine 17 yüzyılın ikinci yarısında, 2 Eylül 1666 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 gün süren bir yangın başlıyor. Bu büyük yangında tam 13.00 adet ev ve 100 kilise tamamen kül oluyor. Bu kadar büyük bir kayıp karşısında 1667 yılında "Fire Office" ve 1684 yılında da ilk yangın sigorta şirketi "Friendly Society" kuruluyor. Ancak İngiltere'de asıl sigortanın tarihi, günümüzde de en güçlü sigorta kuruluşlarından birisi olan Lloyd'un Edward Lloyd tarafından bir kahvehanede ilk temellerinin atılması ile başlıyor. Edward Lloyd'un ölümünden sonra, 1871 yılında İngiltere parlamentosunda yasalaşan Lloyd, bir sigorta birliği haline geliyor. Bugün dünya gemi istihbaratı alanında tek adres olan Lloyd, kara sigortası konusunda da brokerler aracılığıyla faaliyet gösteriyor.

Diğer Sigorta Faaliyetlerinin Gelişimi

Yeni buluşların etkisi ve 18. yüzyıl ile 19. yüzyılda başlayan sanayi devrimi ile birlikte yaşanan teknik kayıplar için mühendislik sigortaları, tren ve araba kazaları için araç sigortaları, sürücüler için ise bireysel kaza sigortaları sigortanın tarihçesi içinde temel taşları oluşturuyor.

Türkiye'de Sigortacılık Faaliyetleri

Türkiye'de ilk sigortacılık faaliyetleri, 1872 yılında İngiliz ve 1878 yılında Fransız sigorta şirketlerinin şube açması ile başlıyor. Ancak kendi istedikleri şartlarda İngilizce veya Fransızca poliçe düzenleyen ve istedikleri zaman poliçeyi tek taraflı iptal eden bu sigorta şirketlerinin keyfi faaliyetlerine karşı, 1893 yılında Osmanlı Umum Sigorta Şirketi adıyla ilk yerli sermayeli sigorta şirketi kuruluyor.
Benzer İçerikler

Hesaplama Araçları

Eğitimmatik

Eğitimmatik Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç