BES'te Otomatik Katılım

20 Soruda Otomatik Katılım Sistemi

Otomatik Katılım nedir?

Türkiye’de Bireysel Emeklilik Sistemi mevcut uygulamada gönüllü katılım esasına dayanmaktadır. Otomatik Katılım uygulaması ile 45 yaşının altındaki tüm çalışanlar bu sisteme otomatik olarak dahil edilecektir.

Dünyada ilk kez Türkiye’de mi uygulanmaya başlanacak?

ABD, İngiltere, Yeni Zelanda gibi birçok ülke tasarrufu teşvik etmek amacıyla otomatik katılım uygulamasını hayata geçirmiştir.

Otomatik Katılım kimleri kapsıyor, tüm çalışanlar dahil olacak mı?

45 yaşının altında hem özel sektörde hem de kamu sektöründe tüm çalışanları kapsayacaktır.

Otomatik Katılım ne zaman uygulanmaya başlayacak?

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi ve 01.01.2017 itibariyle uygulanmaya başlanması bekleniyor.

Otomatik Katılım’da minimum katkı payı ne kadar?

SGK primine esas kazancın %3’ü kadardır. Bu oranı 2 katı kadar artırmak, %1’e kadar azaltmak veya katkı payına limit getirmek Bakanlar Kurulu’nun yetkisi dahilinde olacaktır.

Çalışan dilerse katkı payı tutarının artırılmasını işverenden talep edebilecektir.

Katkı payı ödemeleri nasıl gerçekleştirilecek?

Katkı payları çalışanın maaşından kesilecek ve işveren tarafından çalışanın maaşının ödenmesini takip eden ilk iş günü bireysel emeklilik şirketine aktarılacaktır.

İşveren de çalışan adına katkı payı ödeyecek mi?

İşverenler, çalışanları adına herhangi bir katkı payı ödemesi gerçekleştirmeyecekler.

Otomatik Katılım’da cayma hakkı var mı?

Sistemde cayma süresi çalışanın emeklilik planına dahil edildiğinin işveren tarafından kendisine bildirildiği tarihten itibaren 2 ay olarak belirlenmiştir. Çalışanların cayma hakkını kullanması halinde ödenen katkı paylarının toplam tutarı, getirileri ile birlikte 10 iş günü içinde kendisine ödenecektir.

Cayma süresinden sonra sistemden emekli olmadan ayrılma hakkı var mı?

Cayma süresi sonrasında, emekli olmadan sistemden ayrılma şartları Tasarı’ da belirlenmemiştir. Bu konu Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak düzenlemeler ile netleşecektir.

Otomatik Katılım sözleşmelerinde kesinti uygulaması nasıl olacak?

Sözleşmelerde, fon işletim gideri kesintisi dışında bir kesinti yapılmayacaktır. Fonların içerikleri ve kesinti oranları henüz netleştirilmemiştir.

Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmeler için devlet katkı payı ödenecek mi?

Ödenen katkı payının %30'una​ karşılık gelen tutar devlet katkısı olarak sözleşmelere ödenecektir. Çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere, 1.000 TL ilave devlet katkısı ödemesi gerçekleştirilecektir. İlave devlet katkısı ödemesi sadece Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmeler için geçerli olacaktır.

Katılımcının, emeklilik hakkını kullanması halinde, hesabında bulunan birikimi en az 10 yıllık, yıllık gelir sigortası sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana, birikiminin %5'i karşılığı ek devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.

Çalışanlar ödemeye ara verebilecekler mi?

Ara verme hakkına ilişkin düzenlemeler henüz detaylandırılmamıştır.

İşverenin Otomatik Katılım’ da sorumlulukları neler?

Kanun tasarısına göre işveren, 45 yaş altındaki çalışanlarını Otomatik Katılım kapsamında bireysel emeklilik planına dahil edecek ve katkı payı tutarını en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden ilk işgünü, emeklilik şirketine aktaracaktır.

İşveren, katkı payı ödemelerinin zamanında emeklilik şirketine aktarmazsa veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kayıptan sorumlu olacaktır. İşverenin yükümlülüklerine ilişkin belirlenen düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Hangi bireysel emeklilik şirketi ile çalışılacağına çalışanlar mı karar verecek?

İşveren karar vereceği ve çalışanların, işveren tarafından Hazine Müsteşarlığı tarafından uygun görülen emeklilik şirketlerinin sunacağı bireysel emeklilik planına dahil edileceği görüşülmektedir.

Mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olanlar da Otomatik Katılım’a
dahil olacak mı?

45 yaş altında özel ve kamu sektöründe çalışanlar mevcut bir bireysel emeklilik sözleşmesi olsa dahi Otomatik Katılım sistemine dahil edilecektir.

Mevcut bireysel emeklilik sözleşmeleri Otomatik Katılım dahilindeki sözleşmeye aktarılabilecek mi?

Var olan bireysel emeklilik sözleşmeleri Otomatik Katılım’ a aktarılamayacaktır.

Otomatik Katılım’ ın yürürlüğe girmesiyle mevcut bireysel emeklilik sözleşmelerine ilişkin düzenlemelerde bir değişiklik olacak mı?

Otomatik Katılım uygulaması ile mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi düzenlemeleri ile ilgili bir değişiklik söz konusu olmayacağı görüşülmektedir. Kazanılan süre haklarının ve devlet katkısı tutarlarının kaybedilmemesi için mevcut sözleşmelere ödemeye devam edilmesi büyük önem taşıyacaktır.

İş değişikliği yapılması halinde bir önceki iş yerindeki sözleşme ne olacak?

Çalışanın işyerinin değişmesi halinde, yeni iş yerinde Otomatik Katılım mevcut ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni iş yerindeki bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılacaktır.

Yeni iş yerinde Otomatik Katılım kapsamında bireysel emeklilik planının bulunmaması halinde çalışanın talebi ile önceki iş yerindeki sözleşmesine katkı payı ödemeye devam edebilir.

Otomatik Katılım’ da emeklilik şartları nasıl olacak?

Mevcut sistemde emekliliğe hak kazanmak için 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekmektedir. Otomatik Katılım’ da emeklilik hakkı kazanmak için mevcut uygulama ile aynı şartlar geçerli olacaktır.

Emekli olmadan Otomatik Katılım’dan çıkış hakkı olacak mı?

Sistemden emekli olmadan ayrılma durumunda ilişkin düzenlemeler Tasarı’da düzenlenmemiştir, Hazine Müsteşarlığı tarafından netleştirilecektir.

Hesaplama Araçları

Eğitimmatik

Eğitimmatik Hesaplamaya Başla

Bize Ulaş

Lütfen aramak istediğin acenteyi seç